WB01552_.gif (540 bytes)

[B] FOLYAMATANALÍZIS, AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK SORRENDJE

WB01552_.gif (540 bytes)

- Az építéstechnológia alapfogalmai
- Az építési munkák fajtái
- A helyes építési sorrend felállítása
- Munkafajták - a munkakezdés feltételei, követelményei
- Az építési munkák szervezése

- Az építéstechnológia alapfogalmai

A technológia:

Az innováció:

Az építéstechnológia

Az építéstechnológia tárgya, tartalma

Az építéstechnológia jelentősége, feladatai

az építőipari vállalkozások anyagipari, háttéripari és kivitelező építőipari feldatainak megoldása során.

az építéstechnológiák fejlesztésének területei:

Alapfogalmak

Szerkezeti anyagok:
amelyekből önálló épületszerkezetek készíthetők

Alakítási módok:
- halmazállapotváltoztatással történő,
- képlékeny alakítások,
- daraboló, csökkentő alakítások,
- kapcsoló (kohéziós, adhéziós, szerkezeti) alakítások.

Felületképzések:
esztétikai, higiéniai, anyagvédelmi (hő-, fény-, mechanikai-, vegyihatások illetve korrózió elleni),
mechanikai-, vagyi-, anyagfelhordásos, vagy kombinált eljárással készülő.

Szerszámok:
az emberi kéz pótlására, támogatására szolgáló kézi- vagy gépi működtetésű eszközök.

Gépek:
emberi irányítású gépi (motorikus, hidraulikus, pneumatikus ,…) működtetésű, önálló művelet elvégzésére alkalmas kézi-,mobil-, v. stabil eszközök, berendezések.

Automaták:
az ember által programozott, ellenőrzött működésű önálló műveletsor, vagy munkafolyamatok elvégzésére alkalmas gépek, berendezések, illetve ezekből álló rendszerek.

Folyamatanalízis

Az építő tevékenység folyamata működésének anyagi és szubjektív feltételei a(z)

 • építőanyagok (szerkezeti anyag)
 • környezeti adottságok, korlátok
 • munkaeszközök (szerszám, gép, automata
 • munkaerő (fizikai és szellemi kapacitásaival, ergonómiai korlátaival)
 • technológiai ismeretek
 • vezetés
 • szervezettség
 • Az építő tevékenység folyamatai

 • kész építményeket eredményező építési folyamatokból, ezeken belül
 • épületszerkezeteket, építőelemeket, félgyártmányokat előállító munkafolya-matokból, ezeken belül
 • adott munkahelyen, azonos munkadarabon, azonos eszközzel végzett műveletekből, ezeken belül
 • egy dolgozó (v. automata) által mérhető időtartam alatt végzett műveletelemekből, ezeken belül
 • a cselekvés legkisebb elkülöníthető részeit képező mozdulatokból állnak.
 • A komplex munkafolyamat több egyszerű munkafolyamat (fő- vagy alap és kisegítő folyamatok) integrációja.

  A természetes folyamatok pusztán természeti (fizikai, kémiai, stb.) hatásra (a munkafolyamatok között technológiai szünetként jelentkezve) mennek végbe.

  A technológiai sorrend a munkafolyamatok és a technológiai szünetek ésszerű, jól szervezett egymásutánja.

  WB01552_.gif (540 bytes)

  - Az építési munkák fajtái

  Az épületek kivitelezési munkái többféle módon csoportosíthatók. Használatos az

 • épitési (építőmesteri) munkák
 • szak- (szerelő-)ipari munkák megkülönböztetés és az
 • alépitményi-felépitményi-befejező munkák felosztás is.
 • Az egymástól jól megkülönböztethető, eltérő szakmunkát (szakmai képesítést) igénylő munkafajták közelítő tartalma a hagyományos építéskivitelezésnél a következő

  Építési munkák

  Terepszint alatti munkák:

  Föld- és sziklamunka
  Pincetömbök és alapárkok kiemelése, földfeltöltések és töldvisszatöltések készítése, tereprendezés, termőföldleszedés, irtás és ültetvényezés,…

  Dúcolás és szádfalazás
  Alapárkok és munkagödrök dúcolása.

  Viztelenitési munkák
  Alagcsövezés, szivárgóépítés, talajvízszint-süllyesztés.

  Alapozási munkák
  Sík- és mélyalapozás.

  Felépítményi munkák:

  Kőművesmunkák
  Falazott és egyéb kőművesszerkezetek (teherhordó falak, válaszfalak, falazott kémények és szellőzők, nyílásáthidalások, rabicok, vakolatok, aljzatok, beton- és téglaburkolatok) készítése, elhelyező és szerelő-kőműves munkák.

  Kőfaragómunkák
  Kőszerkezetek, kőburkolatok, díszítő kőszerkezetek készítése és elhelyezése.

  Beton- és vasbetonmunkák
  Helyszíni beton- és vasbeton szerkezetek vasszerelése és betonozása, előregyártott vasbeton szerkezetek elhelyezése és beépítése.

  Ács- és állványozómunkák
  Helyszíni beton- és vasbeton szerkezetek zsaluzatainak és alátámasztó állványainak készítése és bontása, fedélszerkezetek készítése, segédszerkezetek (pl. munkaállványok) építése és bontása, vegyes ácsszerkezetek (pl. ácstokok, kerítések, lépcsők) készítése.

  Műkőmunkák
  Helyszíni műkő szerkezetek készítése, előregyártott műkő szerkezetek elhelyezése.

  Szakipari munkák

  Vizszigetelő munkák
  Talajnedvesség, talajpára és talajvíznyomás elleni szigetelések, csapadékvíz elleni (tető-, terasz-, loggia- és erkély-) szigetelések, belső (üzemi és használati) víz elleni szigetelések, pára elleni szigetelések készítése.

  Hőszigetelő munkák
  Épülethatároló szerkezetek hőszigetelése.

  Hangszigetelő munkák
  Külső és belső határolószerkezetek hangszigetelése.

  Tetőfedőmunkák
  Magastetők héjazatának (és azok aljzatainak) készítése.

  Bádogosmunkák
  Tetőfedések, tetőszigetelések és egyéb épületszerkezetek (pl. nyílászárók) kiegészítő szerkezeteinek készítése, vízelvezető szerkezetek és fémlemez tetőfedések készítése.

  Homlokzat- és belső falburkoló munkák
  Tégla, kőlap, műkőlap, kerámia, azbesztcement, műanyag és fémlemez falburkolatok készítése.

  Padlóburkoló munkák
  Símított beton- és terazzó padlók, valamint különféle lapburkolatok készítése (hidegpadlómunkák). Magnezitpadló, műanyag lemez és szőnyegpadlók, műgyanta padlók készítése (hézagmentes padlóburkoló munka). Fa padlóburkolatok készítése.

  Épületasztalos- és szegezőlakatos-munkák
  Épületasztalos-szerkezetek (pl. ablakok, ajtók, kapuk, üvegfalak, redőnyök, beépített bútorok) helyszíni beépítése (esetleg készítése), vasalatok és szerelvények felszerelése, szerkezetek illesztése.

  Épületlakatos-munkák
  Épületlakatos-szerkezetek (pl. nyílászárók, térelhatároló szerkezetek, redőnyök, korlátok, rácsok, lépcsők stb.) helyszíni beépítése (esetleg készítése), vasalatok és szerelvények felszerelése, szerkezetek illesztése.

  Épületüveges-munkák
  Beépített fa-, fém- és betonszerkezetek üvegezése, tetőszerkezetek üvegezése, üvegburkolatok készítése, üvegbetonmunkák,…

  Festő- és tapétázómunkák
  Falfelületek festése és tapétázása.

  Mázolómunkák
  Fa és fém nyílászáró, ill. egyéb szerkezetek mázolása, falfelületek mázolása.

  Gipsz- és műmárványmunkák
  Gipszrabicok, díszvakolatok készítése, műmárvány készítése, üzemben előregyártott gipszelemek beépítése.

  Kályhásmunkák
  Cserépkályha-építés, kályhák bekötése.

  Épülettartozékok felszerelési munkái
  Álmennyezetek, árnyékolószerkezetek és egyéb tartozékok felszerelése.

  Villanyszerelő-munkák
  Villamos bekötések. vezetékek, berendezések szerelése.

  Épületgépészeti munkák
  Víz-, gáz-, csatorna-, fűtés- és szellőzésszerelés,… (bekötés, vezetékezés, berendezések felszerelése).

  WB01552_.gif (540 bytes)

  - A helyes építési sorrend felállítása

  A különféle épületszerkezetek - néhány kivételtől eltekintve - csak többféle szakmunkával készíthetők el. A kivitelezési technológiát bonyolulttá teszi, hogy

 • a munkák döntő hányada nem végezhető el más munkáktól függetlenül, illetve
 • a munkák egymásra épülése a technológiai sorrendet eleve meghatározza, vagyis
 • ha az egyik munkafolyamat időben valamilyen okból elmarad, ez kihat a további munkák körülményeire és a befejezési határidőkre is ;
 • kevés olyan munkafolyamat van, amely egyetlen ütemben és még kevesebb, amely (kezdéstől befejezésig) megszakítás nélkül, folyamatosan végezhető, ezért
 • a különböző szakemberek többször is megjelennek az építkezésen, ami szervezési gondokat okozhat, különösen a befejezés előtti időszakban amikor
 • egy időben többféle munka is folyik és a különböző szakmák képviselői akadályozzák egymás munkáját vagy munkájukkal a már elkészült szerkezeteket károsítják, utánjavításokat tesznek szükségessé ;
 • minden építési mód esetén alapvető törekvés a teherhordó szerkezetek és a tetőfedés (vagy tetőszigetelés) gyors elkészítése,ami lehetőséget nyújt
 • a belső munkák zavartalan végzésére a zárható tér klimatikus hatások elleni védelmével ;
 • a munkafolyamatok közé gyakran technológiai szüneteket kell iktatni, hogy egyes természeretes folyamatok lejátszódhassanak, például
 • ki kell várni a teherhordó szerkezetek bizonyos mértékű süllyedését, a friss falazatok ülepedését vagy száradását, a helyszínen készített (monolit) teherhordó szerkezetek anyagának kötését, megszilárdulását ;
 • az "úgynevezett""nedves" technológiák, a friss beton- vagy habarcskeverékek készített szerkezetek építése időjárásfüggő de például a fagy más építőanyagokra is veszélyt jelent, de akadályozza az építési munkákat, ugyanakkor
 • a csapadék is (legalábbis a tető lefedéséig), és a nagy meleg is nehézségeket okozhat.
 • Az építés technológiája, az egyes építési munkák ütemezése, egymáshoz kapcsolódása természetesen építési módonként változó, mert

 • az egyes épületszerkezetek, elemek előgyártási foka is döntően befolyásolja a kivitelezési technológiát, hiszen ennek növekedésével értelemszerűen
 • csökken a helyszíni munkák mennyisége és változik minősége is
 • számos munka szerelő jellegűvé válik, amelyeket - megfelelő irányítással - betanított munkások is elvégezhetnek (természetesen) ;
 • a korszerű építésmódokban bizonyos munkafajták (vakolások, szerelő-kőműves munkák, a panelos épület külső homlokzatképzése,…) elmaradnak, és/vagy
 • szerelő jellegűvé válnak (válaszfalak építése,…), ezért
 • a munka is kevesebb ütemben és pontosabban szervezhető.
 • Egy hagyományos épitésmódú, tégla főfalas, alápincézett, földszintes, magastetős családi ház - látszólag "egyszerű" épület - építéstechnológiája, építési sorrendje az alábbi lehet (Dr Osztroluczky - Dr Eördögh nyomán)

  Munkafajták A munkakezdés feltételei és követelményei
  Munkafolyamatok
  Földmunkák
  1. Termőföldleszedés
  2. Durva tereprendezés
  3. Kitűzés (zsinórállás készítése)
  4. A pincetömb kiemelés
  5. (A partfalak megtámasztása)
  6. Az alapárkok kiemelése
  7. (Az alapárkok dúcolása)
  8. (Földfeltöltések készítése)
  9. Földelszállítás
  Betonozó munka
  10. Beton sávalapok készítése Az alapozási síkok és a talajminőség ellenőrzése
  Kőművesmunkák
  11. Szigetelést tartó falakfalazása és felületkiegyenlítése(simítás vagy dörzsölés) Az alapbetonok megfelelő szilárdsága
  Vízszigetelő munkák
  12. Vízszintes és függőleleges falszigetelés készítése A szigetelés aljzatának előírt minősége
  ("kellősített" aljzat)
  Kőművesmunka
  13. Teherhordó pincefalak építése (3. ábra 4. ábra) (nyílások kihagyásával) Terhelhetően szilárd alapok
  Ács- és állványozó munkák
  14. Koszorúk, kiváltók, lemezek, pince lépcső zsaluzása, alátámasztó állványok készítése (pincefödém) Az alátámasztó állványok alatti talaj, ill. az alátámasztó szerkezetek ( falak,…) megfelelő teherbírása (teher-elosztó szerkezetek építése)
  Elhelyezőmunka
  15. Födémgerendák beemelése és elhelyezése
  16. Födémbéléstestek elhelyezése
  17. Koszorú hőszigetelés elhelyezése
  18. Födémáttörések (csőhüvelyek, kirekesztő elemek,… elhelyezése)
  A teherhordó falak megfelelő szilárdsága
  Vasszerelo munka
  19. Pincefödém (koszorúk, kiváltók,lemezek) és a pincelépcső acélbetét vázainak (armatúrák) szerelése
  Betonozómunkák
  20. Pincefödém és pincelépcső betonozása, utókezelése Az acélbetét váz (vasszerelés) és a zsaluzat ellenőrzése
  Kőművesmunkák
  21. Földszinti teherhordó falak építése (nyílások kihagyásával) (5, ábra 6,ábra 7,ábra 8,ábra   9. ábra) Terhelhetően szilárd alapok pinceszinti falak, koszorúk és kiváltók
  Ács- és állványozómunkák
  22. (Pincefödém- és lépcső-alátámasztó -állványok elbontása, kizsaluzás) A vasbeton szerkezetek megfelelő betonszilárdsága
  23. Koszorúk, kiváltók, - lemezek,1épcső zsaluzása, alátámasztó állványok készítése (padlásfödém) Az alátámasztó szerkezetek megfelelő teherbírása
  Elhelyező munkák
  24. Födémgerendák beemelése és elhelyezése A teherhordó falak megfelelő szilárdsága
  25. Födémbéléstestek elhelyezése
  26. Koszorú hőszigetelés elhelyezése
  27. Födémáttörések, kirekesztők egyéb rögzítő,… elemek elhelyezése
  Vasszerelő munkák
  28. A padlásfödém (koszorúk, kiváltók,lemezek) és a padláslépcső acélbetét-vázainak szerelése
  29. A fedélszék lehorgonyzó csavarjainak beépítése
  Betonozómunkák
  30. A padlásfödém és a lépcső betonozása, utókezelése Az acélbetét váz és a zsaluzat ellenőrzése
  Kőműves- és szerelő-kőműves munkák
  31. Tetőtéri falak (oromfal, térdfal,…) építése Terhelhetően szilárd vasbeton szerkezetek
  32. (Kémények és szellőzők építése, fedkövek elhelyezése)
  Ács- és állványozó munkák
  33. A fedélszék elemeinek leszabása állásainak lekötése zsinórpadon), a fogadó-elemek (talpszelemen,…) elhelyezése és rögzítése
  Kizsaluzott vasbeton szerkezetek,1etakart födémnyílások
  34. Fedélszerkezet felállítása ésmerevítése
  35. (A padlásfödém és -lépcső alátámasztó állványainak elbontása, kizsaluzás)
  Kőművesmunkák
  36. Tetőtéri felépítmények (falazott kémények, szellőzők,…) építése, fedkövek elhelyezése Mint a 32. alatt
  Tetőfedőmunkák
  37. Tetőlécezés és/vagy deszkázás készítése
  Bádogosmunka
  38. A tetőfedés kiegészítő szerkezeteinek szerelése
  Tetőfedő munkák
  39. A tetőhéjazat elkészítése
  Szerelő-kőműves és kőművesmunkák
  40. Ablakok (vagy vaktokok) beállítása és rögzítése, vaktokok fóliázása
  41. Kiegészítő szerkezetek (koromzsákajtók, füstcsőhüvelyek"szellőző rácsok,…) elhelyezése a teherhordó falakban
  42. Ajtótokok beállítása
  43. Válaszfalak falazása Kellő szilárdságú teherhordó szerkezetek
  Épületgépészeti munkák
  44. A vízellátás és csatornázás alap-, felszálló, ill. ejtő- és fogyasztó vezetékeinek beépítése Válaszfalazás után néhány nappal (habarcs- szilárdulás után)
  45. A központi fűtés alapvezetékeinek szerelése, a hőközpont (kazán) szerelésének megkezdése
  Villanyszerelési munkák
  46. Villanyvezetékek csövezése, falvezetékek szerelése Mint 44.-nél
  47. Mérőhelyek és dobozok kiképzése
  48. Lámpahelyek és tartók beépítése
  Kőműves- és szerelő-kőműves munkák
  49. Rabicszerkezetek készítése
  50. Szegezőfák, rögzítő- elemek beépítése
  51. Belső mennyezet- és oldalfalvakolás Vízvezetéki nyomó- csövek nyomáspróbája
  Épületgépészeti munkák
  52. Lefolyócsövek szerelése és bekötése
  53. A központi fűtés vezetékeinek szerelése, a tágulási tartály bekötése, radiátorok felszerelése- nyomás próba - radiátorok leszerelése
  54. Fürdőkád és zuhanyozó elhelyezése, túlfolyók és bűzelzárók beépítése
  55. Gázvezetékek szerelése Nyomáspróba csempézés előtt
  Villanyszerelési munkák
  56. Villanyvezetékek - behúzása (védőcsőbe) Legkésőbb a falfestés megkezdése előtt
  Szerelő-kőműves és kőművesmunkák
  57. Födém- és fal- áttörések helyre állítása, szerelők utáni javítások elvégzése
  58. Fürdőkádak körülfalazása
  59. Pince- és padlás födém- hőszigetelés és technológai, használati víz elleni,… szigetelés Kiszáradt (légszáraz) aljzatok, ill. szerkezetek
  60. Aljzatbetonok készítése padlóburkolatok alá Hőszigetelés védelme (technológai szigetelés, pallóterítés,…)
  61. Aljzatbeton készítése (kavicsfeltöltésre) pincepadló vízszigetelése alá Tömörített feltöltés
  Műkő munkák
  62. Mükő lépcső-(padló-) burkolatok és -szegélyek készítése
  63. Előregyártott műkő elemek elhelyezése és rögzítése
  Vízszigetelő munkák
  64. A pincepadló - vízszigetelésének készítése A szigetelés aljzatának előírt minősége
  Burkolómunkák (hidegburkolás)
  65. Csempe falburkolatok készítése Vízvezetéki nyomócsövek nyomáspróbája
  66. (Egyéb falburkolatok készítése)
  67. Padlóburkolatok (hideg lapburkolatok )készítése
  68. Lábazati lapburkolatok készítése
  Kőműves-. és szerelő-kőműves munkák
  69. Pinceszinti betonaljzat - (betonburkolat) készítése   Vízszigetelés védelme (homokterítéssel,…)
  70. (Cementsimítások készítése)
  71. Burkolómunkák utáni kőműves utánjavítás(vakolatjavítások)
  Épületlakatos munkák
  72. Nyílászáró szerkezetek illesztése
  73. Korlátok, rácsok, hágcsók szerelése, beépítése
  Épületasztalos munkák
  74. Nyílászáró szerkezetek illesztése
  75. Ablakdeszkák beépítése
  76. Beépített szekrények elhelyezése és illesztése
  Üvegző munkák
  77. Nyílászáró - szerkezetek üvegezése Alapmázolt szerkezetek
  78. (Korlátok üvegezése)
  Állványozómunka
  79. Létraállvány-építés Elbontás 85. előtt! -
  Kőművesmunka
  80. Homlokzatvakolás Kiszáradt külső falak
  Bádogosmunkák
  81. Függőeresz- csatorna és lefolyócsövek ablakpárkány-lefedések,… beépítése A rögzítő szerkezetek alapvakolás előtt beépítendők
  Festő-mázoló munkák
  82. Meszelések oldalfalon és mennyezeten Légszáraz, kivirágzás mentes vakolatok
  Épületasztalos munkák
  83. Beépített bútorok, polcok,… elhelyezése, -hézag- takaró lécek felszerelése Falak alapmeszelése és glettelése után, de a fedőréteg felhordása előtt
  Épületgépészeti munkák
  84. Radiátorok felszerelése, szerelvényezése
  Burkoló munkák (melegburkolás)
  85. Parkettafektetés (ragasztás), esetleg első gyalulás Az épület (és a szerkezetek) megfelelő kiszáradása
  Mázolómunkák
  86. Fa nyílászáró és egyéb szerkezetek mázolása Pormentes helyiség
  87. Acélszerkezetek (nyílászárók korlátok rácsok,… ) mázolása
  Épületgépészeti munkák
  88. Víz-, csatorna és gázvezeték szerelvényezése
  Mázoló munkák
  89. Gázvezetékek mázolása
  Villanyszerelési munkák
  90. Villamos szerelvényezés festés után
  Elhelyező munkák
  91. (Készre gyártott külső nyílászárók elhelyezése)
  Épületasztalos- és épületlakatos munkák
  92. Nyílászáró szerkezetek szerelvényezése (fehérvasalás) mázolás után
  Burkolómunkák (melegburkolás)
  93. Parkettagyalulás és -csiszolás
  Tapétázó munkák
  94. Tapétázás mázolás után
  Takarító munkák
  95. Épület teljes kitakarítása
  Burkolómunkák (melegburkolás)
  96. (Szőnyegpadlók fektetése és rögzítése) Valamennyi belső munka befejezése után
  97. Parkettalakkozás
  Burkolómunkák
  98. (Lábazatburkolat készítése)
  Kőművesmunkák
  99. Épület körüli járda készítése (kavicsfeltöltésen),…

  A felsorolásból kitűnik, hogy a kőművesek, szigetelők, állványozók, vasszerelők, bádogosok, épületgépészek, villanyszerelők,… munkája egy ütemben nem végezhető el.

  A felsorolt folyamatok, munkaműveletek - az esetek többségében - kötött sorrendje többek között

 • az építőanyagok és a már elkészült szerkezetek állapotától (szilárdságától, nedvességállapotától,…) és
 • más munkák készültségi fokától is függ, így például
 • a parketta lerakása csak a festés, meszelés, üvegezés, szegezőlakatos munkák és a radiátorok felszerelése után, csiszolása és lakkozása pedig csak az asztalos szerkezetek "fehér-vasalása" után készíthető ;
 • a csempézés a vakolás, aljzatbetonozás, a víz, villany-, gáz és fűtés teljes csövezése, a vízvezeték nyomáspróbája, radiátorkonzolozás, asztalosillesztés és feketevasalás után kivitelezhető ;
 • a hidegpadlók készítése csak a vakolás, aljzatbetonozás, padlószigetelés után kezdődhet ;
 • a szobafestőmunka a hidegpadlók lerakása, asztalosillesztés, ablakdeszka-elhelyezés, vakolatjavítás, kémények legolyózása fűtési nyomáspróba, villamos vezetékezés után végezhető, …
 • WB01552_.gif (540 bytes)

  - Az építési munkák szervezése

  Az építéskivitelezés megszervezése még a legegyszerűbb épületek esetén is alapvetően fontos, mert elmulasztása

  Jó munkaszervezéssel adott termelési szerkezeten belül, adott technikai felszereltség mellett a termelőerők hasznosítása optimális azaz a lehető legkisebb ráfordítással a lehető legnagyobb termelési eredmény elérhető el.

  Meghatározhatók azok a fő munkafolyamatok, amelyek a kivitelezés sorrendjét technológiai szempontból alapvetően meghatározzák és amelyekhez a me1lékfolyamatok rendelhetők és a különböző (szakmai, komplex, technológiai rendszerű) munka-csoportok megszervezhetők.

  A munkafolyamatok szükséges időtartama és erőforrás- (munkaerő, gép, anyagok) szükséglete kalkulálható a műszakilag megalapozott munkanormák megállapításával, felhasználásával.

  Az építési folyamatok ismétlődését, szakaszosságát és időtartamát bemutató határidő-nyilvántartások az ütemtervek, amelyek az építés különböző szakaszaiban különböző részletességűek, így

  WB01552_.gif (540 bytes)


  Laptetőre